Snötillverkning

Vintern är på gång och ikväll 7/12 startar Åkulla Skidallians snötillverkningen.
OK Nackhe har ansvaret för tillverkning söndagen den 11/12 från kl. 7:00 till måndag kl. 7:00.
Vi behöver bemanna 3 pass 7:00 – 15:00, 15:00 – 23:00 och 23:00 – 7:00 med 2 man per pass.
Nästa tillfälle som OK Nackhe har ansvar är fredagen den 16/12 med samma pass och bemanning.
Är du intresserad att hjälpa till? Kontakta Tommy 0702 62 77 48 eller Jonny 0763 36 82 43


Leave a Reply