Styrelsen

OK Nackhes styrelse har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.

2022 års styrelse består av:


Anders Sjööarv, ordförande

Kontakt uppgifter till ordförande:

070-693 25 67, ordforande@nackhe.st

Annika Gustafsson

Sekreterare

Krister Karlsson, kassör

Kontaktuppgifter till kassör:

070-790 96 57, ekonomi@nackhe.st

Karin Nilsson

Vice ordförande

Håkan Rundqvist

Ledamot

Madelene Wadsö

Suppleant

Elisabet Johnsson

Suppleant