Styrelsen

OK Nackhes styrelse har det övergripande ansvaret för klubbens verksamhet.

2024 års styrelse består av:


Anders Sjööarv, ordförande

Kontakt uppgifter till ordförande:

070-693 25 67, ordforande@nackhe.st

Karin Nilsson

Sekreterare

Krister Karlsson, kassör

Kontaktuppgifter till kassör:

070-790 96 57, ekonomi@nackhe.st

Madelene Wadsö

Ledamot

Elisabet Johnsson

Vice ordförande

Linnea Johnsson

Suppleant