Naturpasset

OK Nackhe arrangerar två olika områden och Naturpass:


SKOGSPASSET är traditionell orientering med
30 kontroller av varierande svårighetsgrad.


CYKELPASSET består av 30 kontrollpunkter med frågor i
Tvååker med omnejd.

Rätt svar till cykelpassets frågor 2022 och vinnare i vår utlottning.

Naturpass kan du köpa från den 1 maj hos: Handins Skog & Trädgård i Tvååker, Team Sportia i Varberg och Varbergs Turistinformation. Du besöker kontrollerna i den takt och ordning som du önskar från den 1 maj och fram till mitten av september. Du får naturupplevelser och möjlighet att delta i utlottning av priser.

För mer upplysningar kontakta:
Annika Gustafsson 070-977 03 46, Agneta Larsson 070-659 89 58
eller Helene Johansson 072-996 09 67.

Vad är Naturpasset?
Naturpasset består av ett paket med en karta över orienteringskontroller. Dessa kontroller finns vanligtvis i naturen under hela sommarhalvåret. Kontrollerna kan besökas när som helst och du kan välja att gå, springa och ibland cykla till kontrollerna. Du behöver inga förkunskaper, det enda som krävs är lite tid, nyfikenhet och vilja.

Det finns över 400 områden runt om i Sverige. Områdena och kontrollerna är noga utvalda för att ge dig en fin naturupplevelse och en lagom utmaning. Förutom rolig hjärnaktivitet får du frisk luft och motion, vilket bidrar till bättre hälsa och ökat välbefinnande.