Grafisk profil

Klubbloggor och sponsorer

Använd dessa loggor när du skapar ett dokument.

Om dokumentet endast skall skrivas ut på skrivare så använd den svart-vita loggan.
Undvik att kopiera loggor mellan dokument, speciellt om den skalas upp/ner. Hämta en ny kopia i stället.

Behöver du ett annat format så kontakta Anders Larsson.
Behöver du sponsor loggorna kontakta Krister Karlsson.