Kommittéer

I OK Nackhes kommittéer för år 2022 sitter följande:

 Ekonomikommittén

Krister Karlsson (SK)  070 790 96 57, ekonomi@nackhe.st
Göran Eliasson
Martin Bengtsson
Sandra Sjööarv

Tävlingskommittén

Björn Nilsson  (SK)  070 589 01 84
Robert Bengtsson
Thomas Georgsson
Fredrik Brorson

Informationskommittén

Lars Edberg (SK)  070 250 21 46
Ellen Johnsson

Anläggningskommittén

Jonas Johansson (SK) 076 007 45 43
Mikael Andersen
Magnus Karlsson
Ralf Vidarsson
Marguerite Nilsson, Uthyrningar  070 860 50 79

Orienteringskommittén

Malin Brorson (SK)
Linnéa Johnsson 
Joel Johnsson
Frida Johansson
Jonas Nilsson
Jens Berggren
Karin Norlander
Karin Rundqvist

 Skidkommittén

Jonny Andersson (SK), skidor@nackhe.st
Tomas Gunnarsson
Tommy Johnson
Mats Gunnarsson

Löpkommittén

Bjarne Ljungfalk (SK)
Fredrik Sundin

Valberedningen

Catarina Bengtsson (SK)
Helene Johansson
Lars Wadsö

(SK) = Sammankallande