Kommittéer

I OK Nackhes kommittéer för år 2024 sitter följande:

 Ekonomikommittén

Krister Karlsson (SK)  070 790 96 57, ekonomi@nackhe.st
Göran Eliasson
Martin Bengtsson
Sandra Sjööarv

Tävlingskommittén

Catarina Bengtsson (SK)
Robert Bengtsson
Thomas Georgsson
Anders Larsson
Håkan Rundqvist

Informationskommittén

Annika Gustafsson (SK)
Ellen Johnsson

Anläggningskommittén

Jonas Johansson (SK) 076 007 45 43
Mikael Andersen
Magnus Karlsson
Ralf Vidarsson
Anna-Karin Johansson, Uthyrningar 0739233322
Erika Bodin

Orienteringskommittén

Frida Johansson (SK)
Charlotte Nordlind
Joel Johnsson
Malin Norlander
Jonas Nilsson
Karin Rundqvist
Karin Norlander
Annika Andersen

 Skidkommittén

Jonny Andersson (SK), skidor@nackhe.st
Tomas Gunnarsson
Tommy Johnsson
Mats Gunnarsson
Elin Fredin

Löpkommittén

Bjarne Ljungfalk (SK)
Elin Fredin

Valberedningen

Lars Wadsö (SK)
Mikael Oskarsson
Lars Edberg
Linda Karlsson

(SK) = Sammankallande