Kartor

Vi gillar kartor!

Det är liksom själva grunden inom orientering.

Vi har kartor över ett ganska stort geografiskt område. Från Sibbarps i söder till Stegared norr, och Joastrop i öster till Nackhälle i väster. Sedan finns det över Tvååker, Spannarp, Långås och Grimeton skola.

Alla är inte uppdaterade och en del har inte används på flera år.

Kartor och kartritning är en av de största utgiften klubben har, vi lägger 50000 – 100000kr varje år på att rita nya kartor, uppdatera gamla, mm.

För att fler skall ha glädje av våra kartor så finns en del att hämta från www.omaps.net/sv

Kartorna är OK Nackhes egendom, men får används för eget privat bruk.
Man får inte arrangera träning, tävling eller annan aktivitet med våra kartor utan att kontakta klubben och få tillstånd att använda dem. På våra kartor finns flera naturreservat och naturskyddsområden. För flera av dessa områden krävs speiciella tillstånd från Länsstyrelsen.