Försäkringar

I din medlemsavgift ingår en olycksfallsförsäkring i Folksam som gäller i samband med träning och tävling. Observera att vid tävling som arrangeras av friidrottsklubb så gäller försäkringen endast om du är under 16 år. Information om försäkringarna finner du här:

Klubben omfattas även av Riksidrottsförbundets grundförsäkring för idrottsföreningar.

För Nackhestugan har klubben en egendomsförsäkring i Dina Försäkringar.