Etiska regler

Etiska regler för text och bild på kubbens hemsida och sociala medier

 • Skriv aldrig texter som kan vara kränkande/sårande för enskilda personer, föreningar eller företag.
 • Lägg aldrig ut taskiga bilder, t.ex. människor i affektion (t.ex. gråtande, sörjande, grimaserande, snoriga).
 • Tar du bilder på barn måste du be om tillstånd från föräldrarna.
 • Tar du bilder på personer, på platser som inte är offentliga (t.ex. skolor, företag, boenden) måste du be om tillstånd att få fotografera och informera om att det kan komma att publiceras.
 • Tänk Dig in i den omskrivna/fotograferade personens situation. Skulle Du vilja att någon lägger ut motsvarande text/bild om/på dig?
 • Viktigt: Är det någon som absolut inte vill vara med på bild på hemsidan och/eller sociala medier, så får ni kontakta någon i styrelsen eller informationskommittén.

Riktlinjer för hantering av e-post

 • När föreningen mottagit och läst e-posten, ska en bedömning göras om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter.
 • Föreningen ska inte skicka känsliga personuppgifter i oskyddad e-post.
 • Om föreningen skickar e-post till många samtidigt, ska en övervägning göras om adresserna ska skrivas i fältet för dold kopia (bcc).
 • Föreningen ska inte sprida uppgifter i onödan. Föreningen ska enbart skicka personuppgifter till dem som behöver uppgifterna för sitt uppdrag.
 • Föreningen ska informera på sin hemsida hur personuppgifter behandlas, exempelvis genom att länka till eller publicera föreningens integritetspolicy.
 • Om föreningen skickar svarsmejl eller autosvar, ska en standardtext bifogas med information hur föreningen behandlar personuppgifter. Alternativt länka till föreningens integritetspolicy som finns på hemsidan.
 • Föreningen ska informera alla i organisationen om reglerna och rutinerna för hur personuppgifter behandlas i föreningen. Föreningen ska också se till att rutinerna för behandling av personuppgifter hålls levande och efterlevs.