Årsmöte

Här finns handlingarna samlade för årsmötet 2023. Mötet äger rum 12 feb 18.00 i Nackhestugan. Alla medlemmar har fått en inbjudan samt handlingarna via mail. Nedan hittar ni samma handlingar som delats via mail.

Årsmöte-kallelse-och-reviderad-föredragningslista-2023.pdf

Verksamhetsberättelse-2022.pdf

Ekonomisk-berättelse-och-budgetförslag.pdf

Styrelsens-förslag-2023-02-12.pdf

Verksamhetsplan-2023.pdf

Organisationsschema-2023-01-29.pdf

OK-Nackhe-Valberedningens-förslag-2023.pdf